AGENDA ONU

Aquí trobareu els principals dies internacionals observats actualment per la ONU relacionats amb la família i que la Plataforma per la Família Catalunya-ONU ajuda a fomentar a Catalunya. Clicant al dia en concret trobareu més informació, en alguns casos també hi ha un enllaç a la resolució de la ONU entre parèntesis.  Podeu trobar tots els dies internacionals a la web de la ONU.

FEBRER

4 de febrer

MARÇ

8 de març

21 de març

ABRIL

7 d'abril

28 d'abril

MAIG

15 de maig

JUNY

1 de juny

4 de juny

12 de juny

15 de juny

23 de juny

JULIOL

30 de juliol

Dia Mundial contra la Trata de persones [A/RES/68/192]

AGOST

12 de agost

SETEMBRE

5 de setembre

10 de setembre

OCTUBRE

1° d'octubre

10 d'octubre

NOVEMBRE

20 de novembre

25 de novembre

DesEMBRE

3 de desembre