QUI SOM?

La Plataforma per la Família Catalunya-ONU es una organització que reuneix entitats familiars, socials, educatives i d’atenció a les persones amb l’objectiu d’atendre a les famílies, defensar la família i promoure els seus valors.


L’origen de la Plataforma està en l’Any Internacional de la Família impulsat per l’Organització de les Nacions Unides. 

Ja l’any 1993, davant la celebració de l’Any Internacional de la Família previst pel 1994, diverses organitzacions familiars de Catalunya van crear el Grup d’Entitats Catalanes de la Família (GEC). De cara a l’any 2014, amb motiu del 20é aniversari de l’Any Internacional, l’Assemblea General de l’ONU va voler plantejar-lo d’alguna forma com a un nou Any Internacional i va marcar tres línies d’acció: família i pobresa, família i treball –amb especial incidència en la conciliació de vida laboral i familiar- i solidaritat intergeneracional. Diverses persones i entitats, algunes d’elles que havien estat des de l’origen l’any 1993, van respondre a la crida de l’ONU i van crear la Plataforma. Aquesta nova etapa de treball va començar l’any 2012.

Els fins de l’associació són treballar i promoure iniciatives en les línies promogudes per l'ONU per l'any 2014 en la celebració del vintè aniversari de l'Any Internacional de la Família, i que es concreten en els següents camps de treball:

- Família i treball (particularment conciliació de la vida laboral i familiar).
- Família i pobresa i marginació social.
- Família i solidaritat intergeneracional.

A l’actualitat formen part de la Plataforma més de 40 organitzacions de tot Catalunya, algunes de les quals són federacions que agrupen a moltes altres entitats.


La Plataforma per la Família Catalunya-ONU esta inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat  amb el núm. d'inscripció 50905. 

També està inscrita com a entitat col·laboradora al registre d'entitats del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de la ONU i és membre de l'organització col·laboradora de la ONU, Vienna NGO Committee on the Family

JUNTA DIRECTIVA
  • President: Daniel Arasa 
  • Vicepresidències: Maria Rosa Lunas, Cecilia Bosch, Nuria Chinchilla.
  • Tresorer: Liberto Senderos
  • Secretari: Josep Menchón.
  • Vocals: Raul Sanchez, Ada Garriga, Jesús Delgado, Antonia Hernandez, Merche Alenza, Ignacio Pascual, Maria Pilar Brujas, Margarita Borrull, Raquel Linares.