diumenge, 17 de març del 2024

Jornada sobre Conciliació de la Vida Laboral i FamiliarLa Plataforma per la Família, la Universitat Abat Oliba CEU i l’Instituto CEU de Estudios de la Familia organitzen una jornada sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, que significa un gran desafiament per a les famílies i les empreses.

Es una jornada oberta a tothom, en la qual els assistents podran formular preguntes als ponents o realitzar aportacions, amb la perspectiva no només de fer un anàlisi sinó de aportar propostes que puguin ser elevades a les institucions, les empreses i els agents socials.