dimecres, 24 de maig de 2017

Dia Internacional de les Famílies: FANOC demana restablir a Catalunya la prestació universal pels infants a càrrec

Aquesta ajuda universal va ser suprimida per la Generalitat al juliol de 2011, com una mesura temporal i amb la promesa de restablir-la quan abans

Des de l’any 2003 fins el 2011 totes les famílies de Catalunya amb fills de 0 a 3 anys van rebre una prestació anual per fill a càrrec d’uns 650 euros. En el cas de les famílies nombroses i monoparentals l'import pujava fins els 745 per a tots els infants fins als 6 anys d'edat. Aquesta ajuda que va quedar congelada l'any 2010 i al juliol del 2011 es va suprimir, deixant un deute per pagar a milers de famílies catalanes, que no s'ha finalitzat de pagar fins al 2016, cinc anys després.

Des de llavors només s'ha mantingut una ajuda per naixement, i actualment, condicionada a una renda familiar amb uns llindars molt baixos: per exemple, una família amb dos fills que ingressi més de 16.000 euros bruts a l’any ja queda fora de l’ajuda. Des de la supressió de la ajuda universal per infant les taxes de pobresa infantil han anat creixent a Catalunya, de manera especialment greu entre les famílies nombroses i monoparentals, tal com han destacat els darrers informes del Síndic de Greuges, Caritas, Save the Children o UNICEF. Segons aquests informes, actualment la inversió en polítiques d’infància a Catalunya és de tan sols el 0,9% del PIB, menys de la meitat que la mitjana europea (2,2%).

Per  FANOC, és necessari i urgent que es restableixi l'ajuda universal que ja existia, i es recuperi la inversió en suport a les famílies. Segons el seu director executiu, Raul Sanchez, "no potser que abans Catalunya fos capdavantera en aquestes mesures, en les que anàvem molt endarrerits respecte a Europa, i ara hàgim tornat a anar endarrere, provocant que la pobresa infantil passi a ser un dels principals problemes. Per altra banda, aquesta absència de les polítiques familiars en l'agenda pública fa arribar a les famílies el missatge de que tenir infants no té valor social, i això és molt greu en el context de la caiguda tan greu de la fecunditat que patim des de fa anys". FANOC reclama fer de Catalunya un país amigable per a les famílies, i això s'ha de reflectir en els pressupostos del Govern.

"Restablir la prestació per fill universal dona confiança a les famílies que voldrien tenir fills, a més de facilitar la protecció social dels infants a càrrec”, segons ha afirmat el seu director executiu, Raúl Sánchez, que anuncia "una campanya per aconseguir el compromís de totes les forces polítiques per restablir aquesta prestació ja des del gener del 2018".