dimarts, 22 de maig de 2018

Informe sobre l'evolució de la Família a Europa 2018


El 15 de maig, l'Institut de Política Familiar (IPF) -entitat que forma part de la Plataforma- ha presentat al Parlament Europeu l'informe d'Evolució de la Família a Europa 2018 coincidint amb la celebració de l'aniversari del Dia Internacional de la Família.

Les principals conclusions de l'informe són:

Europa està immersa en un hivern demogràfic sense precedents i s'ha convertit en un continent vell, amb un gran dèficit de natalitat agreujat per l'increment del nombre d'avortaments i amb cada vegada menys matrimonis i més ruptures.

Així, els indicadors de població, de natalitat, de matrimonis, de ruptura familiar han empitjorat substancialment a Europa, posant en evidència que els problemes de família es converteixen en greus problemes de la societat.

Les dades de l'informe són eloqüents i concloents:

Europa està en un hivern demogràfic i ja avui és un continent vell -de fet les persones majors de 65 anys ja superen en més de 18 milions als joves menors de 15 anys-.

Així mateix, el problema de la natalitat s'ha tornat crític ja que cada vegada neixen menys nens (1,5 milions naixements menys que fa 40 anys) ia més hi ha un milió avortaments anuals, que el converteix -al costat del càncer- en la principal causa de mortalitat a Europa.

Finalment, s'està produint una caiguda dels matrimonis, amb cada vegada menys matrimonis i més rupturas- 1 milió de divorcis anuals- i amb les llars buidant (7 de cada 10 llars europees no tenen cap nen) ".

Europa s'està convertint en una societat desestructurada, d'individus sense cap tipus d'interrelació, en una societat esfilagarsada.

I a tot això se suma la deficitària conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, que segueix sense resoldre.

Davant d'aquest panorama certament desolador, l'informe assenyala que és urgent canviar i reforçar les polítiques familiars que desenvolupen les diferents administracions dels Estats de la Unió, de manera que es basin en la perspectiva de família, per facilitar el compliment correcte de les seves funcions .

I és que una política de família que apunti expressament a que fa al grup familiar quant mig afectiu, educatiu, econòmic i social, suposa que no es legisli només en termes d'individus, sinó en termes i en funció de persones que viuen en una família.

I una política de família limitada exclusivament a les polítiques sectorials o a plans integrals per als membres de la família com a individus, resulta sempre una política familiar incompleta i ineficaç

Amb les aportacions d'aquest informe, i la seva presentació a Brussel·les, s'ha obert la porta al fet que els temes de família es debatin, ineludiblement, dins del Parlament Europeu.

Podeu veure l'informe a http://ipfe.org/España/ i el podeu descarregar directament aquí